“ЮБС–Консулт” ООД
е основана през месец октомври 1999 г.

Съдружниците на фирмата притежават богат теоретичен и практически опит в консултациите в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудовото законодателство, международните счетоводни стандарти.

Основна цел на екипа на Консултантска къща “ЮБС – Консулт” ООД е да предлага пълно финансово – счетоводно обслужване на основата на абонаментни договори. При сключването на абонаментен договор нашето предприятие се превръща във финансов, счетоводен и ТРЗ отдел на клиента, който има за цел да осигурява пълно финансово-счетоводно обслужване на клиентите си и данъчна защита.

При проявено желание от страна на клиентите можем да извършваме обработка и администриране на работни заплати, изчисляване и внасяне на дължимите осигуровки по тях. Извършване на вътрешен контрол /одит/ и инвентаризация на складове.

Представляване на клиентите при извършване на всякакви правни и фактически действия пред Данъчната администрация и НОИ – изразяващи се в данъчни декларации, защита при извършване на данъчни ревизии и др.

За допълнително задоволяване на нуждите на своите клиенти от 2002 г. “ЮБС Консулт” има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език, с което значително облекчаваме дейността на клиенти, които извършват външнотърговска дейност, и чужди компании желаещи да извършват дейност на територията на страната.

Основни принципи при осъществяване на нашата дейност са: твърдо и професионално отстояване на интересите на нашите клиенти и осигуряване на пълна дискретност.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Счетоводство
Отчети
Представителство
Данъчна защита
Регистрации
Консултации
Преводи
Легализация
ТРЗ